Medicines used for Rheumatoid arthritis (biologics only)

For more information on how the MEA score and MEA Index is calculated take a look here

Infliximab n = 27 0 -100 100 0 -100 100 72.0
Inflectra n = 19 0 -100 100 0 -100 100 66.7
Enbrel n = 127 0 -100 100 0 -100 100 65.4
Simponi n = 66 0 -100 100 0 -100 100 65.0
Amgevita n = 51 0 -100 100 0 -100 100 64.7
Hyrimoz n = 93 0 -100 100 0 -100 100 64.7
Benepali n = 275 0 -100 100 0 -100 100 64.6
Orencia n = 34 0 -100 100 0 -100 100 61.8
Remsima n = 21 0 -100 100 0 -100 100 59.5
Olumiant n = 29 0 -100 100 0 -100 100 59.1
Humira n = 265 0 -100 100 0 -100 100 56.9
Cimzia n = 63 0 -100 100 0 -100 100 56.8
Imraldi n = 148 0 -100 100 0 -100 100 56.3
Mabthera n = 30 0 -100 100 0 -100 100 54.0
Roactemra n = 39 0 -100 100 0 -100 100 53.0
Remicade n = 20 0 -100 100 0 -100 100 50.6